REHABILITACIÓ DE FAÇANES

L'equip de raddiARQUITECTES, realitzem projectes de rehabilitació de façanes per a Particulars, Comunitats de Propietaris i Administradors de Finques. Realitzem des d'un primer informe, el Projecte i la Direcció i Execució de les obres. 

  

Rehabilitació integral de façana en edifici plurifamiliar, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Intervenció puntual de reforç de balcons en façana d'habitatge unifamiliar, a Igualada (Barcelona).

Rehabilitació integral de l'envolvent de l'habitatge unifamiliar (façana + coberta), a Santa Coloma de Queralt (Tarragona).